“Waarom doen cliënten nou nooit wat ik wil!?”

Een veel gehoorde vraag van uw consulent of van diegene die op de werkvloer klanten begeleidt. Beweging krijgen in het ‘granieten bestand’ is nog niet zo makkelijk. Ondanks dat er een scala aan re-integratieproducten van sociale activering tot Work First is ingekocht, blijft de caseload nagenoeg ongewijzigd.

ICI biedt een professionaliseringstraject voor consulenten met als doel dat de consulent zijn/haar vermogen ontwikkelt om de cliënt zelf aan het werk te zetten. Uit onze ervaring is gebleken dat hierdoor beweging in de totale caseload mogelijk is en een hogere uitstroom gerealiseerd wordt.

Door het ontwikkelen van zelfreflectie van de consulent, het leren kennen van zijn of haar persoonlijke waarden en overtuigingen ontstaat er een effectievere communicatie met zijn of haar omgeving. Door de zintuiglijke waarneming van de consulent steeds verder te ontwikkelen leert hij patronen herkennen vanuit de objectieve waarneming. Hierbij is het gericht stellen van vragen, het observeren van de fysiologie en stemgebruik van essentieel belang.

Inhoud van de training
Om daadgericht te handelen, worden groepsgewijs (tijdens een training) nieuwe inzichten geboden. Deze inzichten beslaan verschillende gebieden:

Persoonlijk proces van de consulent:
Job-analyse (wat zijn de taken en rollen in het werk), o.a. het effect van persoonlijke communicatie.

Het proces in relatie tot de cliënt:
hoe leer ik een cliënt goed kennen waarbij ik niet in detail hoef te horen wat een cliënt te vertellen heeft (verschil tussen inhoud en structuurbenadering).

Proces, doel, inspanning & haalbaarheid van een traject:
hoe stel ik korte termijndoelen met een cliënt en heb ik oog voor het lange termijndoel, hoe boek ik resultaten en verzand ik niet in langdurige processen?

Methodieken
In dit professionaliseringstraject leren consulenten onder andere te werken met het analysemodel ‘Kernkwadranten’ van Daniël Ofman, Johari Window, MBTI (Myer Briggs Type Indicator). Systemisch werk, Transactionele analyse, Oplossingsgericht werken en NLP.

Individuele coaching
Door de groepstraining af te wisselen met individuele coaching van de consulent worden de inzichten geïntegreerd in het dagelijks handelen, waarvan een deel ‘coaching on the job’.

Trainingsacteur
ICI werkt met een trainingsacteur. Zo worden de consulenten tijdens rollenspellen getraind op het stellen van grenzen, het geven van feedback en het omgaan met weerstanden.

Logboek
Gedurende het traject nemen de consulenten een aantal cliënten uit hun caseload die zij intensief volgen en waarvan zij verslag doen. Zij houden daarvoor een logboek bij.

Duur van het traject
Het totale traject kent een doorlooptijd van maximaal zes maanden. De training bestaat uit 12 trainingsdagen op locatie en 12 uren coaching-on-the-job-uren per deelnemer (in blokken van 2 uur op de werkvloer).

Investering
3195,- excl. btw*) per deelnemer.
Prijzen zijn inclusief lunch arrangement, koffie, thee, trainingsmateriaal en twee studieboeken.  Fiscale Tips

*) op basis van 10 deelnemers

Aanmelden of optie nemen