Wat is Transactionele Analyse?

De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt.

Transactionele Analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

De grondlegger Eric Berne (1910-1970) was een innovatieve en creatieve denker die psychoanalytisch geschoold was. Beïnvloed door de humanistische beweging en gebruikmakend van vele effectieve psychotherapeutische- en begeleidingsmodellen, ontwikkelde hij een nieuwe theorie met een zeer praktische benadering.

TA is een levende theorie die zich door inzicht en ervaring van vele professionals voortdurend verder ontwikkelt. Berne was van mening dat psychologische begrippen voor de leek net zo toegankelijk moeten zijn als voor de professionele werker. TA theorie is helder en de gebruikte begrippen zijn concreet met een fascinerende diepgang. Humor, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen een belangrijke plek binnen de TA.

TA onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen, ingebed in een groter (o.a. ecologisch, economisch, technologisch, cultureel, metafysisch) geheel.

De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de analyse van Transacties en Psychologische Spelen. De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van analyse van: psychologische behoeften (Hongers), de verschillende zijnswijzen (Egotoestanden) en het onbewuste Levensplan (Script).

Om met al deze inzichten praktisch aan de slag te kunnen biedt TA een grote verscheidenheid aan specifieke methoden en technieken voor toepassing binnen de verschillende werk- velden.

TA heeft een zeer brede toepasbaarheid en heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor zowel psychotherapie, counseling, onderwijs en organisatieadvisering en -begeleiding. De ontwikkelde methoden en technieken kunnen gebruikt worden voor individuen, paren, gezinnen, teams, groepen, organisaties, kortom: overal waar behoefte bestaat aan het begrijpen en beïnvloeden van mensen, interacties en processen in en tussen groepen van mensen.

 

Transactionele Analyse kunt u zowel professioneel als persoonlijk gebruiken.

Bijvoorbeeld:

– Wanneer u de communicatie en samenwerking met of tussen anderen wilt verbeteren.

– Wanneer u vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen wilt leren herkennen en veranderen.

– Wanneer u wilt leren hoe u de autonomie van uzelf en anderen kunt bevorderen.

– Wanneer u wilt leren hoe u in organisaties effectief met de wisselwerking van persoon, groep, rol en Organisatie kunt omgaan.

– Wanneer u wilt leren hoe u ziekteverzuim door psychische factoren kunt voorkomen.

– Wanneer u wilt leren hoe u de groei van uzelf, anderen, uw bedrijf of organisatie kunt stimuleren.

– Wanneer u wilt leren hoe u de kwaliteit van uw eigen leven en van uw relaties kunt verbeteren.

 

TA is gebaseerd op een aantal humanistisch/existentiële filosofische uitgangspunten:

– Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen. Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting aan hun eigen leven geven.

– Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven vanuit de attitude ‘ik ben oké, jij bent oké’.

– Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van TA is dat deze plaatsvinden op basis van een contract waarin wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude scriptovertuigingen.

Bron: NVTA, www.transactioneleanalyse.nl